Kleine ensembles

Sinds enige tijd heeft een aantal van onze orkestleden enkele kamermuziekensembles gevormd met een tweeledig doel: samen kamermuziek maken en zorgen voor uitvoeringen die een bijdrage kunnen leveren aan de inkomsten van de vereniging.

Kleine ensembles in de Dieptetuin, 20 en 21 december 2014

In het weekend voor de kerst waren de kleine ensembles te gast bij Barbara van den Bergh in de Van Tuyllaan in Zeist. Haar terras kijkt uit op de bijzondere Dieptetuin, die door de omwonenden en hun vrienden wordt onderhouden. In de wintermaanden is de tuin gesloten, maar op zaterdag en zondag voor Kerstmis gaat hij open als het donker wordt voor een geweldig spektakel met heel veel lichtjes op de tuinmuur, een levende kerststal, echte schapen en ezels, een door de scouting hoog opgehangen ster van Bethlehem en veel koormuziek vanaf het terras van Barbara.

Deze keer werden onze kleine ensembles uitgenodigd instrumentale kerstmuziek ten gehore te brengen tussen de koorzang door, wat ze natuurlijk graag wilden doen. Het blaas- en het strijkensemble speelden zowel samen als afzonderlijk passende kerstmuziek.

Het optreden op het koude en winderige terras was een hele exercitie. Een beneden in de diepe tuin gestrande lessenaar kon gelukkig door een belangstellend lid van ons orkest worden aangereikt. Partituren werden met veel knijpers vastgezet. Gehuld in jassen, dassen en mutsen maar wel met blote handen speelden de ensembleleden steeds een minuut of tien. Langer ging niet. Vingers worden stijf. Instrumenten vinden dat soort klimatologische omstandigheden ook niet lekker en laten dat goed merken door niet op stemming te blijven. Gelukkig waren de ensembleleden wel goedgestemd en konden ze genieten van de sprookjesachtige entourage en van de waardering van de bezoekers, waarvan er veel bleven staan luisteren. In Barbara’s huiskamer was het tussen de bedrijven door goed toeven met lekkere hapjes en drankjes. Al met al was het een geslaagd feest.

Kleine ensembles in de Maartenskerk

Op Monumentendag, zaterdag 14 september, zaten de kleine ensembles gevormd door leden van Ludiek om 10.00 uur klaar om, zoals het in de wervende brochure van “Parels van de Heuvelrug” stond, te laten horen hoe mooi muziek klinkt in de Maartenskerk in Doorn.

Helaas, het regende hard. Niet bepaald gunstige omstandigheden voor een wandel- of fietstocht langs de bezienswaardigheden in de gemeente en zo zaten we om te beginnen zonder publiek. Gelukkig duurde dat niet lang en nadat we waren begonnen druppelden er tussen de regen door ook wat bezoekers naar binnen. In de loop van de dag werden dat er steeds meer en in de middag zaten er regelmatig rijen luisteraars in de kerk.

In de zomermaanden hadden de blazers niet stilgezeten en diverse nieuwe stukken voorbereid die ze in afwisselende samenstelling konden laten horen. Daarnaast was er een pianoduo en speelden een viooltrio en diverse solisten met pianobegeleiding. Onze nieuwste fluitist kon het zelfs niet laten in de lunchpauze en op andere stille momenten enkele solo’s ten beste te geven die duidelijk door het publiek werden gewaardeerd.

De Maartenskerk heeft inderdaad een prachtige akoestiek en er staat een mooie vleugel zodat we met plezier en enthousiasme tussen 10.00 en 16.00 uur bijna voortdurend hebben gemusiceerd.

Al met al hadden we aan het eind van de middag een voldaan gevoel, mede dank zij de aandacht en het vaak gulle applaus van de aanwezigen.

Kleine ensembles in Kraaybeek

Op vrijdag 22 maart 2013 traden enkele kleine ensembles, gevormd uit leden van het orkest van Ludiek, op met een programma van een uur in de antroposofische woongemeenschap Kraaybeek in Driebergen.

Drie fluitisten, drie violisten, een althoboïst, een fagottist en een pianist brachten in wisselende samenstelling een aantal stukken ten gehore.

Het was een mooie ambiance: een heus podium, een goedgestemde vleugel en (niet onbelangrijk!) een aandachtig, welwillend en dankbaar publiek. Een betere start konden de beginnende ensembles zich nauwelijks wensen!

Het programma liep uiteen van Händel, Purcell en Mozart tot Strausz, Offenbach en zigeuner- en volksliederen. En, zoals de gastvrouw van Kraaybeek zei, “U heeft er zich niet gemakkelijk vanaf gemaakt”.

Een goed begin, al valt er natuurlijk nog wel wat te verbeteren. Sempre avanti con spirito!