Achtergrondinformatie

“Huismuziek Doorn” werd in 1969 opgericht in een Doornse huiskamer. Inmiddels is het oorspronkelijke clubje amateurmusici uitgegroeid tot een kamerorkest van ongeveer 25 leden dat om de veertien dagen bijeenkomt in CBS Coolsma te Driebergen. Sinds de vorming van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in 2006 heeft de vereniging de naam “Ludiek” aangenomen.

Het orkest verzorgt vier maal per jaar uitvoeringen in zorginstellingen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Daarnaast hebben leden uit het orkest diverse kleine ensembles gevormd die ook optreden op verschillende locaties.

“Ludiek”

Het is zeker al meer dan tien jaar geleden dat onze toenmalige penningmeester, Henk Heslinga, op de gedachte kwam aan onze afdeling van de Vereniging voor Huismuziek een extra naam toe te kennen om ons mee te afficheren. Hij koos voor de toepasselijke naam “Ludiek” , want spelen doen we zeker. De naam werd mede ingegeven door het feit dat we toen de Ludenkapel aan de Ludenlaan in Doorn gebruikten als repetitieruimte. En al heeft Luden niets met ludiek te maken, het leek een aardige combinatie.

Wat we ons niet realiseerden was dat het woord ludiek nog niet zo lang deel uit maakt van de Nederlandse woordenschat. Dit blijkt uit een artikel op een kalenderblad van vereniging Onze Taal:

“Men veroorlove mij daarom het woord ludiek in te voeren”, schreef Huizinga op 15 juli 1938 in het voorwoord van zijn studie Homo ludens, Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur. Het bijvoeglijk naamwoord ludiek is een erudiete afleiding van het Latijnse woord voor ‘spel’: ludus.

De Franse vertaling van Homo ludens (1951) werd met belangstelling gelezen door de Parijse avant-gardegroep Internationale Situationaliste, waarbij de Nederlandse kunstenaar Constant Nieuwenhuis zich had aangesloten. Via Nieuwenhuis werd Huizinga’s cultuurfilosofische vakterm in de jaren zestig door de Nederlandse provobeweging opgepakt om het speels-anarchistische karakter van hun happenings en demonstraties te omschrijven: “ludieke akties”.

Sindsdien is het woord in het Nederlands gemeengoed geworden en de betekenis daarbij verbreed. Inmiddels kan elke openbare activiteit die op een grappige manier spraakmakend is, als ludiek worden bestempeld.

Tot zover het artikel. Het is duidelijk dat het vooral de latere betekenis van het woord was die Ward van Woerkum (onze dirigent tussen 2007 en 2011) deed verzuchten dat ons gezelschap - ploeterend op zijn geliefde renaissancemuziek - alles was behalve ludiek. Nee, anarchistisch en grappig spraakmakend zijn we niet, maar spelen ‘als spel-element der cultuur’ doen we wel en zullen we zeker met plezier blijven doen!

Contact: De Boomgaard 8 3971 LD Driebergen Tel: 06-21287046, E: ludiek.heuvelrug@gmail.com

Ingeschreven bij KvK: 40482973.

Rekeningnummer:NL79INGB0005546125 t.n.v. Vereniging Huismuziek, afdeling Doorn