Gang van zaken

Gang van zaken

· Wij repeteren om de twee weken op een maandagavond in de CBS Coolsma, Coolsmalaan 3/5, 3971 KW Driebergen.

· Meenemen: instrument, muziekstandaard, bladmuziek, potlood met gum, koffiekop/beker.

· De afspraak is om 19.30 uur met de repetitie te beginnen en daarom ruim van tevoren (19.15 uur) aanwezig te zijn om uit te pakken en te stemmen.

· Laat vóór 17.00 uur van de repetitiedag alsjeblieft aan de voorzitter weten indien je verhinderd bent.

· Voor aanvang van de repetitie wordt alles klaargemaakt voor de repetitie en koffie en thee gezet voor de pauze.

· Na afloop van de repetitie wordt alles vanzelfsprekend weer in orde gemaakt.

· Bij al deze activiteiten zijn helpende handen uiteraard welkom. Hoe meer handen hoe lichter het werk.

· Algemene informatie over het orkest is te vinden op de website: www.huismuziek.heuvelrug.net

Het lidmaatschap van Huismuziek

A Afdeling Doorn

Contributie: € 120,- per jaar.

Storten voor 1 april van het lopende jaar op rekening nummer NL79INGB0005546125

t.n.v. Vereniging Huismuziek, afdeling Doorn. Een hoger bedrag is altijd welkom.

Bij tussentijds vertrek blijft het hele contributiebedrag verschuldigd.

Opzeggen van het lidmaatschap: schriftelijk vóór 1 december van het lopende jaar bij de penningmeester.

B Landelijke Vereniging Huismuziek

Het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging kost € 27,50 per jaar en is inclusief de digitale nieuwsbrief, waarin veel wetenswaardigheden over muziek en de afdelingen staat. Ook vind je er informatie over het cursusprogramma dat de Landelijke Vereniging jaarlijks samenstelt.

Er is een spelers contactbank op de website. Deze kun je raadplegen om contact te leggen om samen te spelen.