Donateurs

Donateurs gevraagd!

Als u de muziek een warm hart toedraagt kunt u ons als donateur structureel financieel ondersteunen. De kosten die wij maken voor directie, zaalhuur en bladmuziek moeten wij uit de ledencontributie betalen en de bedragen die wij voor concerten in zorginstellingen e.d. ontvangen dekken vaak de kosten niet.

Nieuwe donateurs zijn altijd welkom. Wij zijn blij met elk bedrag vanaf € 15,- en daarmee zorgt u ervoor dat wij ruimer in onze financiële middelen zitten. In ruil daarvoor houden wij u van onze activiteiten op de hoogte en ontvangt u een uitnodiging voor onze openbare uitvoeringen.

Als u zich liever niet wilt binden aan een jaarlijkse bijdrage dan kunt u ons ook zeer verblijden met een éénmalige gift.

Uw donatie of éénmalige bijdrage ontvangen wij graag op rekeningnummer

NL79INGB0005546125 t.n.v. Huismuziek afdeling Doorn te Doorn met de vermelding donatie of éénmalige gift.

Wilt u daarnaast uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres doorgeven via doorn@huismuziek.nl dan houden wij u op de hoogte.