Welkom bij "Ludiek" - Huismuziek Doorn-Utrechtse Heuvelrug

Ludiek” Huismuziek Utrechtse Heuvelrug werd in 1969 opgericht en maakt deel uit van de landelijke Vereniging Huismuziek voor samenspel en instrumentenbouw. De meeste leden van onze afdeling zijn afkomstig uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Sinds augustus 2016 dirigeert Johanna Eijsbouts ons orkest. Johanna doceert klarinet aan de Zeister Muziekschool, sinds januari 2016 KunstenHuis Muziekschool De Bilt-Zeist geheten.

Johanna heeft veel ervaring met het dirigeren van amateurorkesten. Ze doet dit met groot enthousiasme."

Wij repeteren om de veertien dagen in de CBS Coolsma, Coolsmalaan 3/5, 3971 KW Driebergen.

U bent van harte welkom eens mee te komen spelen en kennis te maken. Zie hiervoor ook de rubrieken Repetitiedata, Samenstelling orkest, Repertoire en Contact.

Wij willen het orkest nog uitbreiden met een extra fagottist en strijkers (violisten, altviolisten en een contrabassist).

Zie voor informatie over de landelijke vereniging en wat zij te bieden heeft http://www.huismuziek.nl

Contact: Paul Janssen (voorzitter) Tel: 06-21 28 70 46, Coby van der Wijgaard (secretaris) Tel: 06-20 33 48 52

Email: ludiek50@gmail.com

Postadres: De Boomgaard 8, 3971 LD Driebergen

Ingeschreven bij KvK: 40482973.

Rekeningnummer:NL79INGB0005546125 t.n.v. Vereniging Huismuziek, afdeling Doorn